Отказ и връщане на стока

Отказ и връщане на стоката

Може да върнете закупените продукти в 14 дневен срок, в следните ситуации:
o Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
o Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
o Продуктите имат фабрични дефекти, за които клиентът не е уведомен.
В горните случаи разходите за доставка при обратното връщане са за сметка на Дизайн Груп. 

Имате право без посочване на причина и без да дължите обезщетение или неустойка в срок от 14 дневен срок от получаване на стоката да върнете същата, в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. В този случай сте отговорни само за директните разходи по връщането на продуктите. За да упражни правото си на отказ, може да използвате стандартния формуляр за отказ, който сте получили при получаване на поръчката или да използвате този линк или да заявите писмено по друг начин решението си да се откажете от договора. Ако имаме възможност да прекратим поръчката преди да е изпратена, не се начисляват разходи.
Важно е да ни изпратите и формуляра, заедно с продуктите, за да улесните обработката на връщането.
Изпратeте пратката с куриерска фирма по избор на адрес: гр. Бургас, Складова база Лесекспорт, Южна промишлена зона.
Моля, обърнете внимание, че при връщане на стока в момента на нейното получване, е необходимо да заплатите стойноста на транспорта в двете посоки.
При получаване на пратката в нашия склад ще получите имейл с потвърждение. Съдържанието на пратката ще бъде проверено и обработено от нашия екип, след което ще получите финално известие по имейл, съдържащ детайли относно връщането на сумата: име на продукт, стойност, IBAN. Моля, уверете се, че сте проверили данните в този имейл
 При връщане на стоката в горните случаи заплатената сума ще Ви бъде възстановена по сметката, от която е направено плащането. Имате право да посочите изрично друга банкова сметка, по която да Ви бъде възстановена заплатената от цена на върнатата стока, както сте длъжен да посочите такава, в случай, че плащането на поръчката е извършена не по банков път. 
Моля да имате предвид, че сте отговорни за връщането на поръчаните продукти на Дизайн Груп ООД не по-късно от  14 дни от подаването на известието, в противен случай Дизайн Груп ООД ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
Моля да имате предвид, че клиент на Дизайн Груп не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
- за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт
- ако връщането на продукт, причинено от всякаква ситуация е извършено в срок, надвишаващ 14-те дни от работния ден, следващ датата на сключването на договора.
- В случай, че върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен, в това число в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи.
Дизайн Груп си запазва правото да не приема обратно продукти , които поради своето естество не могат да бъдат върнати, подлежат на бързо разваляне, нарушена е целостта им или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. 
В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 14 дни след потвърждение на връщането.
В случай на замяна на продукт с идентичен такъв, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
Във всички случаи, разходите за връщане и повторно изпращане са за сметка на Клиента, с изключение на случаите на нарушена цялост при доставка, не по Ваша вина, за което Дизайн Груп ще понесе разходите по доставката .
След връщане на стоките от гаранция всички разходи за доставка са за сметка на Клиента.
. Ако обаче продуктът е изпратен, ще трябва да заплатите разходите в обратната посока.

Designgroup Ltd © 2016   Website: Internetreklama.bg