Защита на личните данни

Дизайн Груп събира лични данни и специална информация от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с Вашето доброволното съгласие за следните цели:

•           Приемане, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер) ;

•           Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер)

•           Осигуряване на достъп до услуги;

•           Изпращане на Брошури и / или Известия само по електронен път;

•           Контактуване с Клиент с неговото доброволно съгласие;

•           Контактуване, свързано с обслужване на клиенти;

•           Статистически цели.

Дизайн Груп може и без Ваше съгласие да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Дизайн Груп за подобряване на Услугите, които предоставяме или със статистически цели,

Молим да имате предвид, че Вие имате право да се противопоставите на събирането на лична информация и да изискате нейното изтриване, като по този начин оттегляте съгласието си по отношение на Общите условия и се отказвате от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, освен ако вече не е извършена поръчка, която не е завършена. За да упражните това си право, молим да се свържете с  Дизайн Груп посредством възможностите за контакт, описани на http://www.designgroup.bg/bg/kontakti

Политиката на поверителност на Дизайн Груп се основава само на информация, която е доброволно предоставена Вас само на Интернет страницата. Дизайн Груп не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

Дизайн Груп се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

Дизайн Груп се задължава да използва събраните данни в съответствие с  настоящите условия, освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

 Дизайн Груп не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

Designgroup Ltd © 2016   Website: Internetreklama.bg